golo
  • Basic

Dodomeki

Vị trí: Xạ thủ

Đặc trưởng: Burst

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1, Kỹ năng 2 và các đòn tấn công cơ bản để chồng các lớp hiệu ứng bị động và gây sát thương liên tục lên thức thần đối phương khi vào trạng thái Ánh sáng Ác ma.