golo
  • Basic

Hako Shoujo

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Quấy rối/khống chế

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Tìm cơ hội sử dụng Kỹ năng 2: Lá chắn lấp lánh để ở gần kẻ địch, sau đó sử dụng Kỹ năng 3: Rút lui để tăng Tốc độ Di chuyển và ngăn mục tiêu chạy trốn. Khi kẻ địch vào trạng thái Say mê, hãy sử dụng Hộp Báu vật Tối thượng của cô ta để thu thập mục tiêu và đưa chúng về đội của bạn để phong ấn chúng.