golo
  • Basic

Hangan

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Quấy rối/khống chế

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Hangan cần chú ý hơn đến chiêu cuối và nhanh chóng xếp lớp tối đa hiệu ứng bị động của Kỹ năng 1. Kỹ năng 2 của Hangan sở hữu sức mạnh khống chế đường thẳng cực mạnh. Bạn có thể cố gắng sử dụng nó để kiểm soát nhiều kẻ thù hơn.