golo
  • Basic

Kosodenote

Vị trí: Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Rừng

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 để phát hiện điểm yếu của mục tiêu, sử dụng Kỹ năng 3 để điều chỉnh vị trí và sử dụng đòn tấn công cơ bản và Kỹ năng 2 để làm mới điểm yếu và sau đó sử dụng Kỹ năng tối thượng để giết mục tiêu.