golo
  • Basic

Kuro Mujou

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: Sinh tồn/DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng khả năng và đòn tấn công để dồn trạng thái Soul Slayer lên thức thần đối phương. Khi có 4 lớp trạng thái Sát Hồn trên thức thần của đối phương, Kuro Mujou sẽ được tăng thêm sức mạnh. Sử dụng hiệu ứng gặt hái của kỹ năng 4 để kết liễu đối thủ của bạn.