golo
  • Basic

Kusa

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Phục hồi/Carry

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng khả năng hồi phục truyền của Kỹ năng 1 cùng với khả năng hấp thụ HP tầm xa của Kỹ năng 2 để có được lợi thế khi đi đường. Khi đấu đội, hãy sử dụng hiệu ứng khống chế đám đông của Kỹ năng 3 để bất động kẻ địch. Sau đó sử dụng Ultimate để hỗ trợ chữa trị cho tất cả các đồng minh trên bản đồ.