golo
  • Basic

Mannendake

Vị trí: Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Rừng

Độ khó:

Chiến thuật: Khi Kỹ năng 2 của Mannendake đạt đến 3 lớp, bạn có thể khống chế và gây sát thương lên mục tiêu bằng cách tiếp cận chúng. Sau khi sử dụng kỹ năng tối thượng của mình, bạn sẽ cần phải sử dụng một bức tường để hỗ trợ nhanh chóng trong trận chiến.