golo
  • Basic

Shiro Mujou

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Khống chế/DPS

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sau khi Kỹ năng 1 (Soul Lure) trúng kẻ địch, hãy sử dụng Kỹ năng 2 (Hellfire) và nội tại tự nhiên (Soul Hunt) để tiêu diệt chúng. Trong trận chiến đồng đội, hãy sử dụng kỹ năng tối thượng (Vitality Sap) khi có cơ hội để đặt một biểu ngữ phong tỏa linh hồn, gây hiệu ứng DoT cho kẻ thù khi bạn đuổi theo chúng. Khi gặp nguy hiểm, Kỹ năng 3 (Spirit Form) có thể được sử dụng để tăng tính linh hoạt và đánh bật kẻ thù hoặc thoát khỏi trận chiến.