golo
  • Basic

Shouzu

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Hỗ trợ/khống chế

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng địa hình một cách khôn ngoan để tăng phạm vi tấn công của Kỹ năng 1 và tăng tỷ lệ trúng đích của kỹ năng. Đồng thời, bạn có thể sử dụng tường nước do Kỹ năng 3 tạo ra cùng với Kỹ năng 1 và 2 để gây sát thương cao hơn nữa.