golo
  • Basic

Tesso

Vị trí: Xạ thủ

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Trong đầu trò chơi, hãy cố gắng giữ một cấu hình thấp và trang trại để thu thập Tiền Hương. Sử dụng Kỹ năng 1 sẽ sử dụng hết Tiền hương, vì vậy hãy sử dụng Kỹ năng 2 để ăn trộm đủ, sau đó sử dụng Kỹ năng 3 và kỹ năng tối thượng của bạn để gây sát thương nặng.