golo
  • Basic

Yuki

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: Sinh tồn/DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng khả năng và tấn công để dồn [Frost] lên thức thần của đối phương. Khi 4 lớp [Frost] đã được xếp chồng lên một thức thần của kẻ địch, mục tiêu sẽ chuyển sang trạng thái Freeze. Yuki sẽ gây thêm sát thương lên mục tiêu ở trạng thái Đóng băng. Sử dụng Kỹ Năng Tối Thượng để nhanh chóng tiếp cận và đóng băng mục tiêu.