golo
  • Basic

Yuki Onna

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Quấy rối/khống chế

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Kiểm soát đám đông và hạ gục đối thủ là đặc sản của Yuki Onna. Sử dụng hiệu ứng làm chậm của kĩ năng nhỏ của cô ấy để giúp bạn dễ dàng đánh đối thủ bằng kĩ năng tối thượng của cô ấy.