golo

Ghi chú Cập Nhật 0126

1/26/2024 10:30:21 AM
[Điều chỉnh tính cân bằng]
1. Kinaro
Do sát thương khá phân tán trong các kỹ năng và cần thời gian chuẩn bị nhất định để gây sát thương nên tổng thể ra sát thương của Kinaro khá chậm, mang lại trải nghiệm tiêu cực nhất định. Trong lần điều chỉnh này, chúng tôi hy vọng sẽ tăng phản hồi gây sát thương của Thức Thần này, vì vậy chúng tôi đã thêm lợi ích hiệu ứng đánh thường cho kỹ năng 1 [Tự], kéo dài phạm vi làm phép của kỹ năng 2 [Phá] và cự ly kéo dài sau khi đoạn cuối đánh trúng kẻ địch, đồng thời tăng sát thương gây ra từ kỹ năng 2 [Phá] theo mức độ trưởng thành. Ngoài ra, chúng tôi đã tăng ST cơ bản của kỹ năng cuối [Cấp] ở giai đoạn đầu và giữa trận, hy vọng kỹ năng cuối [Cấp] của Kinaro, ngay cả khi có ít trang bị hỗ trợ, cũng có thể có độ mạnh hợp lý.
Kỹ năng 1 [Tự]:
Thêm hiệu ứng: Sát thương kỹ năng này có thể kích hoạt hiệu ứng đánh thường.
Kỹ năng 2 [Phá]:
Phạm vi kỹ năng từ 850 đơn vị điều chỉnh lên thành 875 đơn vị;
Cự ly kéo dài khi đoạn cuối đánh trúng kẻ địch từ 225 đơn vị điều chỉnh lên thành 250 đơn vị.
Hiệu ứng Sóng Âm:
[Cung-Xích Chi Hà]:
Sát thương gây cho kẻ địch trên đường đi từ 20 (+24% Tấn công) (+6*cấp hiện tại) điều chỉnh lên thành 20 (+24% Tấn công) (+8*cấp hiện tại);
Sát thương thực gây thêm từ 30 (+36% Tấn công) (+9*cấp hiện tại) điều chỉnh lên thành 20 (+24% Tấn công) (+13*cấp hiện tại).
[Thương-Sơn Xuy]:
Sát thương gây cho kẻ địch trên đường đi từ 25 (+25% Tấn công) (+5*cấp hiện tại) điều chỉnh lên thành 25 (+25% Tấn công) (+8*cấp hiện tại);
ST phạm vi từ 25 (+25% Tấn công) (+5*cấp hiện tại) điều chỉnh lên thành 25 (+25% Tấn công) (+8*cấp hiện tại).
[Giốc-Thần Cung Hoa Huy]:
Sát thương gây cho kẻ địch trên đường đi từ 50 (+60% Tấn công) điều chỉnh lên thành 50 (+60% Tấn công) (+6*cấp hiện tại).
[Chủy-Huân Phong]:
Sát thương gây cho kẻ địch trên đường đi từ 50 (+60% Tấn công) điều chỉnh lên thành 50 (+60% Tấn công) (+6*cấp hiện tại).
[Vũ-Triệt]:
Sát thương gây cho kẻ địch trên đường đi từ 50 (+60% Tấn công) điều chỉnh lên thành 50 (+60% Tấn công) (+6*cấp hiện tại).
Kỹ năng cuối [Cấp]:
Sát thương mỗi Linh Điểu gây ra từ 5/7,5/10 (+5%/10%/15% Tấn công) điều chỉnh thành 7/8,5/10 (+5%/10%/15% Tấn công).
2. Momiji
Sau lần điều chỉnh cân bằng trước đó, Momiji vẫn tỏ ra khá yếu so với hầu hết các Thức Thần loại Pháp sư khi đi đường ở đầu và giữa trận. Chúng tôi mong có thể tăng thêm khả năng đi đường và chi viện của Thức Thần này ở đầu và giữa trận, do đó chúng tôi đã tăng sát thương của kỹ năng 2 [Giấy Phong] và kỹ năng 3 [Phong Chi Lạc] ở đầu và giữa trận, đồng thời tăng thêm hệ số sát thương của kỹ năng 2 [Giấy Phong] lên đơn vị không phải Thức Thần, hy vọng có thể cải thiện trải nghiệm đi đường và hiệu suất chi viện của Thức Thần này.
Kỹ năng 2 [Giấy Phong]:
Hệ số sát thương đối với các đơn vị không phải Thức Thần từ 185% tăng lên 200%;
Sát thương từ 80/130/180/230/280 (+40% Phép thuật) điều chỉnh lên thành 100/145/190/235/280 (+40% Phép thuật).
Kỹ năng 3 [Phong Chi Lạc]:
Sát thương mỗi bậc từ 50/90/130/170/210 (+30% Phép thuật) điều chỉnh lên thành 70/105/140/175/210 (+30% Phép thuật).
3. Hana
Hana hiện tại có vẻ khá yếu so với các Thức Thần hỗ trợ khác, khả năng gây sát thương và hỗ trợ đều cần cải thiện. Vì vậy, chúng tôi đã tăng lượng Khiên mà kỹ năng 2 [Họa Cảnh] cung cấp, hy vọng có thể nâng cao khả năng sinh tồn và bảo vệ của Thức Thần này; Bên cạnh đó, chúng tôi muốn cường hóa phản hồi khi kích hoạt bị động tự nhiên [Hương Thơm], do đó chúng tôi đã tăng sát thương khi kích hoạt đủ 5 tầng bị động tự nhiên [Hương Thơm], hy vọng Hana sẽ có hiệu suất tốt hơn trên chiến trường.
Bị động tự nhiên [Hương Thơm]:
Sát thương khi đủ 5 tầng từ 20 (+20% Phép thuật) (+2% (+0,2%*cấp hiện tại) HP tối đa của mục tiêu) điều chỉnh lên thành 20 (+30% Phép thuật) (+3% (+0,2%*cấp hiện tại) HP tối đa của mục tiêu).
Kỹ năng 2 [Họa Cảnh]:
Lượng Khiên từ 75 (+8*cấp hiện tại) (+35% Phép thuật) điều chỉnh lên thành 75 (+15*cấp hiện tại) (+45% Phép thuật).
5. Jorogumo
Jorogumo có một số vấn đề về trải nghiệm. Hiệu ứng của kỹ năng cuối [Ăn Tươi Nuốt Sống] không ổn định lắm và khá phụ thuộc vào hiệu ứng choáng do Nhện Độc kích hoạt. Trong lần điều chỉnh này, chúng tôi mong có thể cải thiện tính thực tế của kỹ năng cuối [Ăn Tươi Nuốt Sống], điều chỉnh tăng tốc độ bay của nhện, đồng thời thêm ngay [Ấn Nhện] cho kẻ địch bị kỹ năng cuối [Ăn Tươi Nuốt Sống] đánh trúng, thả nhện thường đánh trúng kẻ địch cũng sẽ thêm hiệu ứng giảm tốc cho kẻ địch đó. Sau khi điều chỉnh, cách nối tiếp kỹ năng 1 [Kim Độc] trong bộ kỹ năng cũng trở nên phong phú hơn, chúng tôi cũng đã điều chỉnh tăng sát thương của kỹ năng 1 [Kim Độc] ở giai đoạn đầu và giữa trận, hy vọng Thức Thần này sẽ dễ chơi hơn và có độ mạnh hợp lý hơn.
Kỹ năng 1 [Kim Độc]:
Sát thương từ 80/120/160/200/240 (+70% Tấn công thêm) (+3% (Cứ 60 Tấn công thêm tăng 1%) HP đã mất của mục tiêu) điều chỉnh lên thành 80/130/180/230/280 (+70% Tấn công thêm) (+3% (Cứ 60 Tấn công thêm tăng 1%) HP đã mất của mục tiêu).
Kỹ năng cuối [Ăn Tươi Nuốt Sống]:
Điều chỉnh thành thêm ngay Ấn Nhện cho kẻ địch bị đánh trúng, tốc độ đạn từ 1800 điều chỉnh lên thành 2400;
Thêm hiệu ứng: Khi thả nhện thường, gây 40% giảm tốc lên kẻ địch bị đánh trúng trong 2s.
6. Nekomata
Độ mạnh của Nekomata hiện tại hơi cao, đồng thời độ mạnh khi triệu hồi ba chú mèo ở cuối trận cũng hơi mất cân đối, có khá ít cơ hội sử dụng Kuronosuke ở giữa và cuối trận. Thời gian tồn tại của Khu Vực Loạn Đấu do [Triệu Hồi Kuronosuke] để lại hơi dài, khiến trải nghiệm của đối thủ trong giai đoạn đi đường hơi tệ. Chúng tôi đã điều chỉnh giảm nhẹ Buff lực công ở cuối trận của Yukihime và Chacha, đồng thời điều chỉnh tăng sát thương đòn đánh thường của Kuronosuke lên kẻ địch xung quanh.
Kỹ năng 3 [Triệu Hồi Yukihime]:
Buff tấn công của Yukihime từ 110% Tấn công (+0,5% cấp hiện tại) điều chỉnh xuống còn 110% Tấn công.
Kỹ năng 2 [Triệu Hồi Chacha]:
Sát thương mỗi Xu gây ra từ (+10% Tấn công) (+3 cấp hiện tại) điều chỉnh xuống còn (+7.5% Tấn công) (+3*cấp hiện tại).
Kỹ năng 1 [Triệu Hồi Kuronosuke]:
Khu Vực Loạn Đấu từ 6s điều chỉnh xuống còn 3s. Sát thương đánh thường lên kẻ địch xung quanh từ (+30% Tấn công) điều chỉnh lên thành (+60 Tấn công).
7. Hotarugusa
Hiện tại, lượng hồi phục của kỹ năng 2 [Hấp Thu Yêu Lực] của Hotarugusa hơi thấp, khá khó để hoạt động lâu dài trong giai đoạn đi đường; đồng thời, kỹ năng 3 [Mây Sinh Trưởng] - kỹ năng thiên hướng khống chế duy nhất của Thức Thần này, có thời gian hồi quá dài, không thể cung cấp bảo vệ kịp thời và hiệu quả trong khoảng thời gian trống. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh tăng lượng hồi phục cơ bản của kỹ năng 2 [Hấp Thu Yêu Lực], đồng thời điều chỉnh giảm thời gian hồi của kỹ năng 3 [Mây Sinh Trưởng] trong giai đoạn đầu và giữa trận, hy vọng có thể tăng cường khả năng của Thức Thần này trong giai đoạn đi đường.
Kỹ năng 2 [Hấp Thu Yêu Lực]:
Lượng hồi phục cơ bản từ 40/50/60/70/80 (+20% Phép thuật) điều chỉnh lên thành 50/60/70/80/90 (+25% Phép thuật).
Kỹ năng 3 [Mây Sinh Trưởng]:
Thời gian hồi từ 16/15/14/13/12s điều chỉnh xuống còn 14/13,5/13/12,5/12s.
8. Youko
Hiệu suất hiện tại của Youko khá kém, hơi yếu ở giữa trận, do đó chúng tôi đã tăng nhẹ xác suất kích hoạt độ hiếm cao hơn của kỹ năng cuối [Cuồng Nhận] của Youko, đồng thời cũng tăng ST cơ bản của kỹ năng 2, hy vọng Youko cũng có lực chiến tương đối lý tưởng ở giữa trận.
Kỹ năng cuối [Cuồng Nhận]:
Xác suất N từ 40%/24%/16% điều chỉnh thành 24%/20%/16%, xác suất SR từ 20%/32%/36% điều chỉnh lên thành 28%/32%/36%, xác suất SSR từ 8%/16%/24% điều chỉnh thành 16%/20%/24%.
Kỹ năng 2 [Đao Gió]:
Sát thương luồng khí đao thứ hai từ 10/20/30/40/50 (+40%/50%/60%/70%/80% Tấn công) điều chỉnh lên thành 10/35/60/85/110 (+40%/50%/60%/70%/80% Tấn công).
10. Kubinashi
Khả năng gây sát thương đầu và giữa trận của Kubinashi trong số các Xạ thủ khá thấp, khiến Kubinashi trong giai đoạn này hơi quá yếu, đồng thời sát thương do kỹ năng cuối gây ra cũng hơi thấp khi đối mặt với một số Thức Thần có tổng HP hơi thấp, vì vậy chúng tôi đã tăng tổng thể khả năng gây sát thương của Kubinashi, hy vọng Kubinashi sẽ có hiệu suất tốt hơn ở Bình An Kinh.
Kỹ năng 2 [Truy Kích Nhanh]:
Sát thương từ (+20% Tấn công) (+5%/6%/7%/8%/9% Phần trăm HP tối đa của mục tiêu) điều chỉnh lên thành tăng (+30% Tấn công) (+5%/6%/7%/8%/9% Phần trăm HP tối đa của mục tiêu) sát thương.
Kỹ năng 1 [Đánh Roi Mạnh]:
Giá trị cơ bản từ 40/70/100/130/160 (120%/122,5%/125%/127,5%/130% Tấn công) điều chỉnh lên thành 50/85/120/155/190 (120%/125%/130%/135%/140% Tấn công).
Kỹ năng cuối [Đạt Sứ Mệnh]:
Sát thương gây ra tối thiểu từ 200/400/600 điều chỉnh lên thành 250/500/750 điểm.
11. Ngộ Không
Ngộ Không hiện tại quá mạnh ở vị trí Đi rừng và có khả năng hồi phục quá mạnh khi đối kháng. Ngoài ra, là một kỹ năng có hiệu ứng khóa và khống chế, kỹ năng 3 [Định Hải Thần Châm] có lượng sát thương hơi quá cao. Do đó, chúng tôi đã giảm sát thương và hệ số sát thương lên Quái rừng của kỹ năng 1 [Kim Cô Hộ Thân] của Ngộ Không, giảm lượng hồi phục khi kỹ năng 1 [Kim Cô Hộ Thân] đánh trúng nhiều Thức Thần phe địch, đồng thời điều chỉnh giảm sát thương của kỹ năng 3 [Định Hải Thần Châm], hy vọng sau khi điều chỉnh, Thức Thần này sẽ có trải nghiệm đối kháng hợp lý hơn.
Kỹ năng 1 [Kim Cô Hộ Thân]:
Hệ số farm quái từ 120% điều chỉnh xuống còn 105%;
Nếu đánh trúng nhiều kẻ địch, lượng hồi phục sau đó giảm 50%;
Sát thương vung gậy từ 30/75/120/165/210 (+65% Tấn công thêm) điều chỉnh xuống còn 25/70/115/160/205 (+55% Tấn công thêm);
Sát thương gậy từ 55/125/195/265/335 (+130% Tấn công thêm) điều chỉnh xuống còn 50/120/190/260/330 (+110% Tấn công thêm).
Kỹ năng 1 [Kim Cô Phá Địch]:
Sát thương gây ra tăng từ (+180% tấn công) (+27.5*lớp hiện tại) lên thành (+190% tấn công) (+27.5*lớp hiện tại)
Kỹ năng 1 [Đầu Gậy]:
Sát thương cơ bản từ việc giải tỏa toàn bộ ý chí để tạo ra một cú đánh mạnh tăng từ 20/55/90/125/160 (+70% tấn công) (+7.5*lớp hiện tại) lên thành 20/55/90/125/160 (+80% tấn công) (+7.5*lớp hiện tại)
Kỹ năng 3 [Định Hải Thần Châm]:
Sát thương từ 40/100/160/220/280 (+60% Tấn công) (+2,5*cấp hiện tại) điều chỉnh xuống còn 30/85/140/195/250 (+45% Tấn công) (+2,5*cấp hiện tại).
12. Yamakaze
Kể từ mùa giải mới, do sự thay đổi của bản đồ, trải nghiệm của Yamakaze khi tiêu diệt các đơn vị như Đại Xà Pháp Sư, Nghiệp Nguyên Hỏa hoặc Thủy Quái không được tốt, chúng tôi hy vọng có thể tối ưu hóa trải nghiệm này, mong rằng khi cướp những tài nguyên trung lập, Yamakaze không phụ cần thuộc quá nhiều vào bụi cỏ hiện có.
Kỹ năng cuối [Chúa Tể Rừng Xanh]:
Thêm hiệu ứng: Dùng [Trảm] đánh trúng Quái rừng lớn sẽ giảm 4s thời gian hồi của [Chúa Tể Rừng Xanh].
13. Akaname
Khi thiết kế nhân vật Akaname, mục đích ban đầu của chúng tôi là tạo ra một Thức Thần Hỗ trợ có khả năng gây sát thương liên tục. Tuy nhiên, khi đánh giá hiệu suất của Akaname trong phiên bản game hiện tại, chúng tôi nhận thấy khả năng bảo vệ của Akaname nổi bật hơn so với khả năng gây sát thương. Do đó, mục đích của lần điều chỉnh này là để điều chỉnh lại kết cấu sát thương của Akaname, cường hóa khả năng gây sát thương, đồng thời làm suy yếu hiệu ứng bảo vệ của Akaname ở mức hợp lý. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tối ưu hóa một số vấn đề về trải nghiệm của Akaname:
Đầu tiên, chúng tôi đã tối ưu hóa trải nghiệm thu thập Cầu Mốc của Akaname. Khi Thức Thần phe ta chịu hiệu ứng debuff, cơ chế nhận [Vết Bẩn Ngoan Cố] vẫn chưa đủ rõ ràng. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã cài lại kênh tạo ra [Vết Bẩn Ngoan Cố] thành: Thức Thần phe địch gần Akaname sẽ bị thêm [Vết Bẩn Ngoan Cố] theo chu kỳ. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy trong môi trường game hiện tại, lối chơi hiệu quả nhất của Akaname là khi Akaname đảm nhận vị trí Xạ thủ, bằng cách cho Thức Thần Hỗ trợ diệt lính, Akaname sẽ cùng lúc nhận được lợi ích từ Đặc Điểm và đường lính. Trải nghiệm của Akaname trong lối chơi này không tốt và đặt ra yêu cầu khá cao đối với Thức Thần Hỗ trợ. Để giải quyết, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cơ chế Đặc Điểm của Akaname: Hiện khi tiêu diệt lính và Quái rừng, Akaname sẽ chuyển thưởng thêm mà bản thân nhận được cho Thức Thần phe ta gần đó, Akaname nhận một phần lợi ích thêm. Để cân bằng, chúng tôi đã điều chỉnh tăng mạnh lợi ích Xu khi Akaname cộng dồn tầng Đặc Điểm.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ tối ưu hóa môi trường gây sát thương của Akaname. Đầu tiên, chúng tôi đã điều chỉnh tăng tầm bắn ban đầu và phạm vi làm phép kỹ năng 2 của Akaname. Ngoài ra, chúng tôi đã điều chỉnh hiệu ứng Bị động của kỹ năng 1: Cơ chế nhận 1 lần tấn công cường hóa sau 3 lần đánh thường có rủi ro khá lớn khi thực chiến. Do đó, chúng tôi đã đưa hiệu ứng đánh thường cường hóa này lên trước: Akaname sẽ nhận đánh thường cường hóa theo chu kỳ, và mỗi lần đánh thường sẽ rút ngắn thời gian hồi của đánh thường cường hóa. Điều chỉnh này nhằm giảm rủi ro khi Akaname gây sát thương, với điều kiện là không thay đổi giới hạn sát thương đầu ra.
Đặc Điểm [Chuyên Gia Dọn Dẹp]:
Tốc đánh cơ bản: từ 0,58 điều chỉnh lên thành 0,68;
Tầm bắn ban đầu: từ 600 điều chỉnh lên thành 630;
Xóa hiệu ứng: Khi Akaname và Thức Thần phe ta gần đó chịu hiệu ứng debuff, sẽ thêm [Vết Bẩn Ngoan Cố];
Thêm hiệu ứng: Cứ cách một khoảng thời gian, Thức Thần phe địch gần Akaname sẽ bị thêm [Vết Bẩn Ngoan Cố];
Xóa hiệu ứng: Nếu Akaname tiêu diệt lính khi chưa mua Trang bị Hỗ trợ, trong 10s tiếp theo sẽ không thể nhận [Cầu Mốc];
Thêm hiệu ứng: Khi Akaname tiêu diệt lính và Quái rừng, EXP và Xu nhận được sẽ chuyển cho Thức Thần phe ta gần đó, Akaname nhận một phần lợi ích thêm. Khi không có Thức Thần phe ta ở gần, Akaname không thể nhận [Cầu Mốc] từ lính;
Điều chỉnh lợi ích Cầu Mốc:
Hiệu ứng cũ: Mỗi Cầu Mốc cung cấp 2% buff ST bạo kích và tăng 1 cự ly tấn công, cứ thu thập 10 [Cầu Mốc], Akaname sẽ nhận 5% buff Tỷ lệ bạo kích và 100 Xu. Sau khi thu thập quá 50 [Cầu Mốc], cứ thu thập 10 [Cầu Mốc] sẽ cung cấp 10% tốc đánh;
Điều chỉnh thành: Mỗi Cầu Mốc cung cấp 2,5% buff ST bạo kích và tăng 0,5 cự ly tấn công, cứ thu thập 8 [Cầu Mốc], Akaname sẽ nhận 125 Xu. Sau khi thu thập quá 40 [Cầu Mốc], mỗi lần thu thập [Cầu Mốc], Akaname sẽ nhận 50 Xu.
Kỹ năng 1 [Thời Khắc Quét Dọn]:
Điều chỉnh hiệu ứng Bị động:
Hiệu ứng cũ: Khi đánh thường hoặc dùng kỹ năng đánh trúng Thức Thần phe địch, Akaname sẽ tích [Nắm Bụi], tích đủ 3 [Nắm Bụi] sẽ cường hóa lần đánh thường tiếp theo, tăng cự ly tấn công, gây sát thương cho kẻ địch trúng phải và bản thân nhận buff tốc chạy;
Điều chỉnh thành: Cứ cách 10s, lần đánh thường tiếp theo của Akaname sẽ được cường hóa, gây thêm ST vật lý cho mục tiêu và hiệu ứng giảm tốc duy trì 1,5s. Đánh thường trúng kẻ địch sẽ giảm 2s thời gian hồi của đánh thường cường hóa.
Kỹ năng 2 [Cọ Rửa]:
Phạm vi làm phép từ 850 điều chỉnh lên thành 900;
Sát thương từ 30/35/40/45/50 (+70% Tấn công thêm) điều chỉnh xuống còn 30/35/40/45/50 (+75% Tấn công thêm) (Mỗi 1% tỷ lệ bạo kích tăng 0,5% sát thương kỹ năng);
Thêm: Rời khỏi khu vực rửa sạch sẽ xóa hiệu ứng Tăng Tốc ngay lập tức.
Kỹ năng 3 [Một Mẻ Bắt Gọn]:
Điều chỉnh hiệu ứng khống chế: Hiệu ứng Choáng lên kẻ địch bị trúng Bụi Bặm 2 lần liên tiếp đổi thành hiệu ứng Định Thân, thời gian Định Thân là 0,8/0,95/1,1/1,25/1,4s.
Kỹ năng 4 [Thay Đổi Mới Mẻ]:
Điểm Khiên bậc 1 từ 150/250/350 (+30% Tấn công thêm) điều chỉnh xuống còn 100/150/200 (+25% Tấn công thêm);
Điểm Khiên trì hoãn từ 240/420/600 (+160% Tấn công thêm) điều chỉnh xuống còn 200/350/500 (+150% Tấn công thêm).
 
[Điều chỉnh và tối ưu hóa]
1. Sửa lỗi kích thước vòng cảnh báo của kỹ năng 3 [Định Hải Thần Châm] của Ngộ Không không khớp với phạm vi hiệu lực thực tế.
 
[Thông báo miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng thứ Hai (29/01), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Nekomata, Tenjo Kudari, Ibaraki Doji, Mannendake, Jurokutani, Diêm Ma, Shishio, Hakuzosu.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Ryoumenbotoke, Susabi.
Trong đó Hakuzosu là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí Thức Thần này để chiến đấu.