golo

Ghi chú Cập Nhật 0419

4/19/2024 8:53:59 AM
[Skin mới nhất]
1. Thỏ Ngọc Cung Trăng
Lái xe mặt trăng kiểu mới, du hành qua ngân hà mênh mông,
Cô bé máy móc đáng yêu hạ cánh xuống mặt trăng.
Thu thập mẫu, phân tích vật chất, ghi chép dữ liệu,
Cùng "Thỏ Ngọc" bắt đầu một cuộc nghiên cứu vĩ đại nào!
Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 19/04/2024 - 13/06/2024
Skin chuỗi Thiên Ngoại Mạn Hành của Kaguya [Thỏ Ngọc Cung Trăng] mở bán hạn giờ! Từ ngày 19/04/2024 - 25/04/2024 ưu đãi giảm giá 12%, đừng bỏ lỡ! Đồng thời, Nút đặt làm chuyên thuộc Skin [Thỏ Ngọc Cung Trăng] của Kaguya là [Nút đặt làm-Thỏ Ngọc Cung Trăng] sẽ được mở bán vào ngày 19/04 trong [Tiệm] - [Tiệm Tạp Hóa], giá 148 Khuyết Ngọc, đừng bỏ lỡ!
 
[Skin trở lại]
1. Trời Sao Mơ Ước
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 19/04/2024 - 16/05/2024
Skin chuỗi Thiên Ngoại Mạn Hành của Kingyo [Trời Sao Mơ Ước] trở lại hạn giờ! Mở bán tại Tiệm Trang Phục sau bảo trì ngày 19/04/2024 - 16/05/2024, xin đừng bỏ lỡ!
 
[Sự kiện mới nhất]
1. Du Hành Vũ Trụ
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 19/04/2024 - 05/05/2024
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày và nhận điểm là sẽ có được thưởng hiếm!
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai (22/04), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Kidomaru, Ichimokuren, Otakemaru, Hoshiguma Douji, Đại Tư Mệnh, Orochi, Sasori Onna, Yoto Hime.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Miketsu, Kyonshi Imoto.
Trong đó, Yoto Hime là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí Thức Thần này để chiến đấu.