golo

Ghi chú Cập Nhật 0707

7/7/2023 9:37:56 AM
[Skin mới nhất]
1. Vọng Khư Quỷ Nguyện
Jinmenju-Skin Sử Thi [Vọng Khư Quỷ Nguyện] sẽ ra mắt tại Tiệm Trang Phục ngày 8/7/2023! Từ 8/7/2023-14/7/2023 còn có ưu đãi giảm giá 12%, đừng bỏ lỡ nhé!
 
[Sự kiện mới nhất] 
1. Linh Hỏa Trợ Chiến
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 7/7/2023 - 13/7/2023
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập game là có thể nhận 3 [Linh Hỏa Thế Thân]. Khi tổ đội tham gia Đấu Tư Chất, Linh Hỏa Thế Thân có thể trợ giúp người chơi có tư chất dưới cấp Thách Đấu bù đắp một lần dập tắt Hồn Hỏa.
2. Làm Ít Được Nhiều
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 7/7/2023 - 13/7/2023
Trong thời gian sự kiện, tham gia Đấu Tư Chất vào lúc 18:00-23:00 mỗi tối, trong 3 trận đầu mỗi trận sẽ được nhiều loại buff x2, bao gồm Buff Xu, Buff Điểm Duyên, Buff Độ thuần thục Thức Thần. Các Onmyoji có thể xem thời gian biểu ở giao diện sự kiện, đừng bỏ lỡ nhé!
3. Luyện Tập Bách Chiến
Thời gian sự kiện: 8/7/2023 - 14/7/2023
Trong thời gian sự kiện, mặc Jinmenju-Skin Sử Thi [Vọng Khư Quỷ Nguyện] để hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, sẽ được phần thưởng như [Bảng Gỗ Cầu Phúc], [Hộp Quà May Mắn Ấn Về Thành], [Túi Xu]...!
 
[Điều chỉnh miễn phí giới hạn] 
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí giới hạn tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai (10/07), Thức Thần miễn phí giới hạn mới là Linh Lộc Ngự Tiền, Ichimokuren, Aobouzu, Inugami, Aori, Akaname, Yasha, Kosodenote.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí giới hạn là Kubinashi và Shuten Doji.
Trong đó Yasha, Kosodenote là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể miễn phí sử dụng 2 Thức Thần này để chiến đấu.