golo

Ghi chú Cập Nhật 0818

8/18/2023 1:57:36 PM
[Skin mới nhất]
1. Huyễn Tinh-Ảnh Động
*Giải Đấu Mùa Hè OPL2023* Gió thổi trúc rì rào, bóng ảnh động theo tâm. Hành động không câu nệ, thân hình tự tại. Làm bạn với cái khổ, hăng say tu luyện kỹ năng leo núi đá. Trường ca cùng gió mát, một mình tĩnh tâm thổi bài dạ khúc.
Skin Sử Thi hoàn toàn mới của Mannendake [Huyễn Tinh-Ảnh Động] sẽ được mở bán tại Tiệm Trang Phục vào ngày 19/08/2023, tuần đầu ưu đãi giảm giá 12%! Đồng thời, Nút đặt làm chuyên thuộc skin [Huyễn Tinh-Ảnh Động] của Mannendake [Nút đặt làm-Huyễn Tinh-Ảnh Động] sẽ được mở bán vào ngày 19/08/2023 trong [Tiệm] - [Tiệm Tạp Hóa], giá 148 Khuyết Ngọc, đừng bỏ lỡ!
[Viện Thưởng Hiếm Điển Tàng]
Ra mắt Đồ Giám chuyên thuộc skin Điển Tàng [Viện Thưởng Hiếm Điển Tàng] hoàn toàn mới trong Hệ Thống Đồ Giám. Viện Thưởng Hiếm sẽ tổng hợp tất cả các skin Điển Tàng của Bình An Kinh cho đến nay. Các Onmyoji có thể xem skin Điển Tàng đã thu thập theo thời gian ra mắt của skin và chọn skin yêu thích để chia sẻ.
 
[Điều chỉnh và tối ưu hóa]
1. Tối ưu hóa độ mượt mà thi phép của kỹ năng 3 [Hơi Thở Quái Thú-3] của Hashibira Inosuke.
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai (21/08), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Jikikaeru, Ebisu, Takiyasha Hime, Furi, Kingyo, Kiyohime, Nekomata, Puppeteer.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Tenjo Kudari, Quỷ Thiết.
Trong đó Nekomata, Puppeteer là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể miễn phí sử dụng những Thức Thần này để chiến đấu.