golo

Ghi chú Cập Nhật 0915

9/15/2023 10:19:51 AM
[Skin mới nhất]
1. Đàn Chiều Lướt Trăng
Mang tiếng đàn trở về, gió chiều vẫn như xưa. Cất tiếng theo dây đàn, tranh trống cùng ngâm đưa. Âm luật từ xưa cũ, tạo bản nhạc ngày nay. Tỳ bà tang tình tang, rơi hạ khúc suy tư.
Skin chuỗi Cổ Vũ [Đàn Chiều Lướt Trăng] của Kinaro hoàn toàn mới sẽ mở bán vào ngày 15/09/2023! Tuần đầu ưu đãi giảm giá 30%!
 
[Sự kiện mới nhất]
1. Quà Tặng Âm Thanh
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 15/09/2023 - 28/09/2023
Trong thời gian sự kiện, Onmyoji đại nhân từng tham gia Đại Hội Cổ Vũ Thức Thần năm 2022 và sở hữu [Khung đại diện Cổ Vũ Thức Thần] có thể đến trang sự kiện để đổi thưởng Khung đại diện [Cổ Vũ-Kinaro]; Onmyoji đại nhân sở hữu [Khung đại diện Cổ Vũ Thức Thần-Phiên bản nâng cấp] còn có thể nhận thưởng Khung đại diện [Cổ Vũ Vinh Dự-Kinaro] trong Thư!
 
[Điều chỉnh và tối ưu hóa]
1. Tối ưu hóa trang [Bạn Bè]-[Thêm Bạn]-[Giới Thiệu Thêm], hiệu ứng hiển thị của phần thưởng Liên kết số điện thoại và Cấp quyền danh bạ.
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ hai (18/09), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Miketsu, Shouzu, Otakemaru, Kyuumei Neko, Kiyohime, Karasu Tengu, Mouba, Bất Tri Hỏa.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Umibozu và Aori.
Trong đó Mouba và Bất Tri Hỏa là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí những Thức Thần này để chiến đấu.