golo

Ghi chú Cập Nhật 1027

10/27/2023 10:09:58 AM
[Skin trở lại]
1. Áo Gấm Mộng Xưa - Skin trở lại
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 27/10/2023 - 23/11/2023
Hako Shoujo-Skin chuỗi Đêm Halloween [Kẹo Halloween Và Mạng Nhện] trở lại hạn giờ, sau bảo trì ngày 27/10 - 23/11 mở bán trong Tiệm Trang Phục, tối ưu hóa phẩm chất Skin, nâng cấp đổi mới những nội dung như mô hình ngoài trận, hiệu ứng trong trận, hình đứng toàn thân, đoạn cắt cảnh! Đồng thời, Nút đặt làm chuyên thuộc Skin [Kẹo Halloween Và Mạng Nhện] của Hako Shoujo [Nút đặt làm-Kẹo Halloween Và Mạng Nhện] sẽ được mở bán sau bảo trì trong [Tiệm]-[Tiệm Tạp Hóa], giá 148 Khuyết Ngọc, đừng bỏ lỡ nhé!
 
[Sự kiện mới nhất]
1. Mật Ảnh Kỳ Quái
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 27/10/2023 - 05/11/2023
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành đăng nhập 7 ngày là có thể nhận thưởng hiếm gồm [Khung đại diện Hình Mật Ảnh Kỳ Quái], [Phiếu Chiết Khấu Skin]...!
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng thứ Hai (30/10), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Futakuchi, Enmusubi, Aobouzu, Kamimai, Sakra, Bakekujira, Kisei, Satori.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Kainin, Ibaraki Doji.
Trong đó Kisei và Satori là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí những Thức Thần này để chiến đấu.