golo
  • Basic

Higanbana

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Burst/Khống chế

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sau khi đánh dấu kẻ địch bằng Kỹ năng 3, sử dụng Kỹ năng 1 và Kỹ năng 2 để kích hoạt dấu ấn và lưu trữ linh hồn hoa. Sử dụng Kỹ năng tối thượng sau khi tích trữ đủ hồn hoa. Kỹ Năng Tối Thượng có thể bẫy kẻ thù và gây sát thương lớn.