golo
  • Basic

Enmusubi

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Hỗ trợ/Buff

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 để đánh liên tục vào cùng một thức thần để tăng sát thương hoặc tăng sức mạnh cho đồng minh. Nhận thêm kiểm soát lớn hơn nếu Kỹ năng 2 đánh trúng hai đơn vị. Kỹ năng tối thượng có thể được sử dụng để giúp đồng đội tập hợp nhanh chóng.