golo
  • Basic

Itsumade

Vị trí: Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Rừng/top

Độ khó:

Chiến thuật: Sau khi sử dụng kỹ năng của mình, Golden Feather sẽ tăng sát thương Crit của đòn đánh cơ bản tiếp theo. Đĩa CD của kĩ năng 3 được làm mới khi một thức thần đối lập bị giết. Sẽ có một số độ trễ khi kỹ năng cuối cùng được sử dụng. Tốt nhất là kết hợp khả năng này với khả năng điều khiển của đồng đội.