golo
  • Basic

Menreiki

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 để quấy rối kẻ thù, sau đó sử dụng hiệu ứng Khống chế của Kỹ năng 2 để kích hoạt Nội động tự nhiên hơn và do đó tăng sát thương bùng nổ của Kỹ năng 3. Kỹ năng 4 có thể nâng cao tất cả các kỹ năng của Menreiki, sử dụng nó một cách khôn ngoan có thể biến triều của trận chiến.