golo
  • Basic

Vampira

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Quấy rối/sinh tồn

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Vampira có thể khôi phục HP. Sử dụng kỹ năng tối thượng của cô ấy vào đúng thời điểm để hưởng lợi từ Ma cà rồng Phép thuật bổ sung, sau đó sử dụng các khả năng khác để duy trì lượng sát thương liên tục và tăng tốc. Cô ấy có khả năng gây sát thương và hấp thụ sát thương cùng một lúc, vì vậy mấu chốt là chọn đúng thời điểm để sử dụng cô ấy.